Pracownicy i wolontariusze poszukiwani

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o poszukiwanych pracownikach i wolontariuszach na wakacje 2022.

Warunki:

 • nocleg i wyżywienie
 • wynagrodzenie (nie dotyczy pomocy kwatermistrza, dla pozostałych osób wynagrodzenia)
 • zwrot kosztów dojazdu
 • praca w zespole doświadczonych instruktorów i wolontariuszy harcerskich na terenie zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego
 • możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności z zarządzania ośrodkiem wypoczynkowym
 • dostęp do sprzętu niezbędnego do realizacji zadań
Kwatermistrz(yni)Magazynier(ka)Sprzątacz(ka)Kierowca / pomoc kwatermistrzaPomoc kwatermistrza

Termin: 25.06 – 30.07 oraz 6-21.08 (dowolny okres zawierający się w tych terminach)

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie bieżących drobnych napraw na terenie ośrodka (np. wymiana klamki / gniazdka, naprawa cieknącego kranu)
 • wykonywanie bieżących prac porządkowych związanych z zielenią (np. koszenie trawy, usuwanie powalonych gałęzi)
 • wykonywanie innych prac planowych (w czasie, gdy nie ma bieżących zadań) np. malowanie ścian, prace stolarskie związane z naprawą ławek, prace związane z montażem nowego węzła sanitarnego za garażem, prace pomocnicze przy remoncie dworu – jak np. noszenie mebli) – prace będą „dobrane” do umiejętności i możliwości fizycznych danej osoby
 • koordynowanie prac zespołu kwatermistrzowskiego – w zależności od terminu (np. w weekendy) na terenie ośrodka mogą być dostępne dodatkowe 2-3 osoby do pomocy w wykonywania zadań

Wymagania:

 • wiedza i umiejętności umożliwiające realizację zleconych zadań w tym obsługę elektronarzędzi i urządzeń spalinowych
 • mile widziane doświadczenie z branży: stolarskiej, murarskiej, elektrycznej, hydraulicznej, ogrodniczej

Termin: 25.06 – 17.07 oraz 13-21.08 (dowolny okres zawierający się w tych terminach)

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie magazynem żywności w tym utrzymywanie czystości w pomieszczeniach magazynowych
 • zamawianie i odbiór dostaw żywności
 • ustalanie jadłospisów i zapotrzebowań żywnościowych we współpracy z szefową kuchni i kierownikiem ośrodka
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji – rejestry temperatur i wilgotności pomieszczeń i lodówek, rejestry dostaw, dostawców, szkodników, pracowników, jadłospisy (wraz z informacją o alergenach)
 • wydawanie podwieczorków grupom przebywającym na obozach

Wymagania:

 • wiedza i umiejętności umożliwiające realizację zleconych zadań
 • książeczka sanepidowska

Termin: 27.06 – 17.07 oraz 6-21.08 (dowolny okres zawierający się w tych terminach)

Zakres obowiązków:

 • sprzątanie przestrzeni wspólnych, w tym uzupełnianie środków czystości (stołówka, sanitariaty, korytarze i łazienki w dworku)
 • uzupełnianie środków czystości (papier, mydło, worki) w domkach i pokojach gości
 • w zależności od potrzeb pomoc na zmywaku
 • w okresach przed/po wyjeździe gruntowne sprzątanie domków i pokoi

Wymagania:

 • wiedza i umiejętności umożliwiające realizację zleconych zadań

Termin: 25.06 – 17.07 oraz 13-21.08 (dowolny okres zawierający się w tych terminach)

Zakres obowiązków:

 • realizacja zakupów żywnościowych (w niewielkim zakresie – dotyczy produktów, które nie są dowożone)
 • realizacja zakupów środków czystości, chemii i materiałów kwatermistrzowskich
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, dbanie o czystość pojazdu, zlecanie ewentualnych napraw zewnętrznemu warsztatowi
 • wsparcie kwatermistrza w zakresie załadunku i transportu sprzętu i materiałów na terenie ośrodka i poza (w tym transport z wykorzystaniem przyczepki)
 • w przypadku braku zadań związanych z korzystaniem z pojazdu, inne drobne zadania zlecane przez kwatermistrza

Wymagania:

 • wiedza i umiejętności umożliwiające realizację zleconych zadań
 • prawo jazdy kat. B

Termin: 25.06 – 30.07 oraz 6-21.08 (dowolny okres zawierający się w tych terminach)
Współpraca realizowana na zasadzie umowy wolontariatu

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie bieżących drobnych napraw i prac zlecanych przez kwatermistrza