2022: remont instalacji elektrycznej w dworze – dotacja Województwa Łódzkiego

Inwestycja współfinansowana przez Województwo Łódzkie.

Nazwa zadania: Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią w zabytkowym dworze w miejscowości Małecz

Dofinansowanie: 100 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 111 660,00 zł

Zakres prac:

  • całkowita wymiana instalacji elektrycznej w budynku wraz z instalacją oświetlenia
  • montaż nowej instalacji oświetlenia awaryjnego
  • remont rozdzielni głównej wraz z wykonaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu
  • opracowanie ekspertyzy spełniania warunków ochrony przeciwpożarowej przez budynek wraz z określeniem warunków zastępczych
  • opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla budynku – projekt wymiany poszycia dachu