Ścieżka ekologiczna

Informacje o ścieżce

  • Ścieżka dydaktyczna „Tajemniczy Park” przebiega przez teren zespołu parkowo-pałacowego w Małczu. Ścieżka składa się z 9 przystanków.
  • Ścieżka jest przeznaczona przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, ale jej uczestnikami mogą być wszystkie osoby zainteresowane przyrodą i ekologią.
  • Na trasie ścieżki uczestnicy poznają różnorodność dendroflory i roślin zielnych parku pałacowego, a także życie zbiornika wodnego.
  • Ścieżka może być realizowana w całości lub częściowo, w zależności od potrzeb i możliwości uczestników. Na całkowitą realizację ścieżki należy przeznaczyć ok. 120 minut.
  • Do realizacji zadań na ścieżce potrzebne są następujące środki dydaktyczne: atlas do oznaczania drzew i krzewów, atlas do oznaczania roślin zielnych, taśma miernicza, lupa, ołówek, kredki świecowe, długopisy, mazaki, kalkulator, papierki wskaźnikowe, szkło laboratoryjne, pęsety, sita, podbieraki, kserokopie planu parku, instrukcje oraz karty pracy – wszystkie pomoce dostępne są w ośrodku.

Przystanki zostały zaprojektowane w najbardziej reprezentatywnych miejscach, pozwalających realizować założoną tematykę.

Przystanki

1 - U bramy2 - Nasze drzewa3 - Badamy staw4 - Olbrzymi dąb5 - Pracowite mrówki6 - Dworek hrabiego7 - Kasztanowce8 - Nad drugim stawem9 - Lasy spalskie - rezerwat Małecz

Przystanek 1 – U bramy

Ścieżkę rozpoczynamy przy bramie wejściowej do kompleksu parkowo-pałacowego w Małczu. Zwiedzający mogą zapoznać się z podstawowymi zasadami obowiązującymi podczas przebywania na terenie parku. Tuż po przekroczeniu bramy wejściowej, oczom zwiedzających ukazuje się kompleks w całej swej okazałości. Pierwszym mieszkańcem parku, przy którym się zatrzymują, jest grab pospolity (Carpinus betulus).

Przystanek 2 – Nasze drzewa

W cieniu wiekowej lipy drobnolistnej (tilia cordata) najpełniej można podziwiać rodzime gatunki drzew, które dodają parkowi szczególnego uroku.

Przystanek 3 – Badamy staw

Nad brzegiem największego stawu podziwiamy topolę białą (populus alba), poznajemy życie zbiornika wodnego i jego mieszkańców. Gospodarzem jest tutaj żaba wodna (rana esculenta).

Przystanek 4 – Olbrzymi dąb

Najpotężniejszy z dębów szypułkowych (Quwercus robur) znajduje się w głębi parku, jest jego najstarszym mieszkańcem. Na wysokości 130 cm obwód jego pnia wynosi 450 cm.

Przystanek 5 – Pracowite mrówki

Wśród brzóz brodawkowatych (betula pendula) znajduje się mrowisko, poznajemy zadziwiającą organizacją życia tej owadziej społeczności.

Przystanek 6 – Dworek hrabiego

Dworek pochodzący z II poł. XIX w. zbudowany został przez rodzinę Ostrowskich. Dobrze zachowany, posiadający nowoczesną kotłownię opalaną olejem opałowym – stanowi przykład wykorzystania współczesnej technologii do ochrony atmosfery. Warto wiedzieć, że wcześniej w 1572 r. właścicielem Małcza został Andrzej Frycz Modrzewski, tutaj zmarł na „morowe powietrze” i w tej miejscowości został pochowany.

Przystanek 7 – Kasztanowce

Kilkanaście metrów na wschód od zabudowań gospodarczych rośnie kilka kasztanowców białych (Aesculus hippocastanum). Na ich korze widać zatyczki po szczepionce przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.

Przystanek 8 – Nad drugim stawem

Zbiornik wodny jest porośnięty na brzegach szuwarem pałkowym, zaliczanym do szuwarów właściwych. Na oglądanym zbiorniku wśród roślinności szuwarowej dominuje pałka wąskolistna.

Przystanek 9 – Lasy spalskie – rezerwat Małecz

Na ostatnim przystanku ścieżki znajduje się opis otoczenia parku i zaproszenie do odwiedzenia pobliskiego rezerwatu „Małecz”, w którym głównym przedmiotem ochrony jest różanecznik żółty (Rhododendron luteum) – rzadka roślina pochodzenia pontyjskiego.

Materiały do pobrania

Opracowanie ścieżki: Małgorzata Łyszkowska, Ariadna Andrzejczak, Krzysztof Budziński.
Ścieżka przyrodnicza „Tajemniczy Park” w Małczu powstała dzięki współpracy Komendy Hufca ZHP Pabianice i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.