Dotacje

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka jako właściciel Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Hufca ZHP Pabianice w Małczu realizuje działania związane rewaloryzacją zabytkowego parku i rewitalizacją dworu ze środków publicznych.

Więcej informacji na temat poszczególnych etapów prac i źródeł ich finansowania można uzyskać poniżej: