2022: program Wspólnie dla Dziedzictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – „Wspólnie dla dziedzictwa”.

Nazwa zadania: Nasze dziedzictwo w naszych rękach

Dofinansowanie: 30 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 36 400,00 zł

Zakres działań (OSW Małecz):

  • organizacja szeregu prac porządkowych na rzecz ośrodka zakończonych biwakiem „Nasze dziedzictwo w naszych rękach”
  • prelekcja nt. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  • warsztaty z dziedzictwa kulinarnego regionu
  • zakup i montaż nowych ławek w parku
  • naprawa i konserwacja istniejących ławek
  • wydruk i montaż nowych tablic ścieżki edukacyjnej
  • opracowanie i wydruk broszury nt. historii zespołu parkowo-dworskiego

Zakres działań (pozostałe działania hufca niedotyczące ośrodka):

  • organizacja cyklu spotkań nt. pabianickich zabytków
  • wykonanie i otwarcie wystawy z okazji 110-lecia harcerstwa