Wystartował Harcerski Start

W dniu wczorajszym 12 drużyn przyjechało do Małecza, aby wziąć udział w Harcerskim Starcie. Po zakwaterowaniu i kolacji, uczestnicy wzięli udział w uroczystym apelu, a następnie przeszli do kręgu ogniskowego, aby rozpalić watrę i podyskutować o pokonywaniu własnych słabości. Późnym wieczorem każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności w grze samarytańskiej, łącznościowej, ekologicznej lub INO.

Magdalena Pękala