2021: dokumentacja dworu w Małczu – dotacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi

Dofinansowano ze środków budżetu państwa (środki w dyspozycji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Dotacja celowa na prace przy obiekcie zabytkowym.

Nazwa zadania: Małecz. Przeprowadzanie badań konserwatorskich elewacji, opracowanie planu prac konserwatorskich, wykonanie ekspertyzy technicznej i projektu budowlanego dworu w Małczu.

Dofinansowanie: 42 656,40 zł

Całkowita wartość zadania: 73 800,00 zł

Zakres prac:

  • kwerenda archiwalna
  • ekspertyza techniczna elementów konstrukcyjnych (dachu, stropów, podłóg, fundamentów, schodów)
  • badania konserwatorskie elewacji
  • program prac konserwatorskich
  • inwentaryzacja budynku
  • projekt budowlany remontu budynku
  • mapa do celów projektowych
  • projekt budowlany kanalizacji deszczowej wokół budynku