2023: remont dachu – dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków budżetu państwa . Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków.

Nazwa zadania: Małecz, dwór (XIX w.): wymiana pokrycia dachu, obróbki blacharskie i orynnowanie

Dofinansowanie: 179 844,26 zł

Całkowita wartość zadania: 190 620,00 zł

Data podpisania umowy: 30.10.2023

Zakres prac:

  • demontaż istniejącego pokrycia dachu i obróbki
  • naprawa, częściowa wymiana i impregnacja deskowania
  • montaż warstwy izolacyjnej
  • wykonanie pokrycia dachu z blachy płaskiej łączonej w rąbek
  • wykonanie obróbki blacharskiej wraz z orynnowaniem